ANTİKA ETKİNLİĞİ

30 Nisan 2016 tarihinde Balat Kültür Evinde gerçekleştirildi. Kulübümüz semtimizin tarihine ışık tutacak bir söyleşi düzenledi.

Farklı alanlardaki seminer ve söyleşiler Balat Kültür Evi'nin ve dolayısıyla soroptimistlerin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Bu proje ile de bir yandan tarihimize ışık tutulurken, diğer yandan da önemli bir girişimcilik projesi olan Balat Kültür Evi'nin daha geniş kitlelere tanıtımı hedeflenmiştir.

Mimar Prof. Dr. Zeynep Sözen'in bu alandaki üniversite öğretim üyeliği görevinin dışında Fenerliler ve Romen tarihi üzerine de araştırmaları bulunmaktadır. Balat Kültür Evi'nin bulunduğu Fener semtinin tarihinin anlatıldığı Fenerli Beyler kitabının da yazarı olan Sözen ile irtibata geçildi. Düzenlenen söyleşide Fener isminin kaynağı, Fener'den Eflak Boğdan'a uzanan ilginç öyküler, Dimitri Kantemir gibi Fenerli ünlü beyler ve pek çok tarihi ayrıntı ele alındı. Katılımcılar semtimizin ilginç tarihini öğrenmiş oldu.

FOTOĞRAF