HAYALLERDEN HEDEFLERE

PROJE İLE BAŞARILANLAR

Gençlerimiz için sağlanan koçluk hizmetinin farkındalıklarının artırılması ve doğru hedeflere odaklanmaları bakımından çok yararlı olduğunu inanıyoruz. Hayallerden Hedeflere projesi bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir gençlik projesidir.

Kişisel gelişim ve değişimlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla dezavantajlı bölgelerde yetişmiş, sosyal veya ailevi sorunları bulunan ya da yaşları gereği kendilerini tanımak ve ne istediklerini keşfetmek konusunda yardıma ihtiyaç duyan bursiyerlerimiz için tasarlanmış olan Hayallerden Hedeflere projesi kapsamında kulübümüz dileyen bursiyerlere ücretsiz koçluk hizmeti sağlamıştır.

Proje boyunca bursiyerlerimize arkadaşlık ilişkileri, karşı cinsle ilişkiler, eğitim gibi çeşitli alanlardaki sorunları ile ilgili farkındalık kazandırılmış, yeni düşünce ve davranış biçimleri geliştirmelerine zemin hazırlanmış, toplum içinde ve okulda kendilerini doğru şekilde ifade edebilme özgüvenini kazanmaları sağlanmıştır.

Proje kapsamında söz konusu çalışmaları yürütebilecek beceri ve yetkinlikte bir koç ile gönüllülük esasında anlaşılmış, koç Meltem Kılıçcı ile birlikte potansiyel 9 bursiyer belirlenmiştir. Bu bursiyerlerle birebir seanslar planlanmıştır. Her bursiyerle ortalama 10 seans yapılması tasarlanmış, projeye ilgi duyan 5 bursiyerimiz ile seanslar gerçekleştirilmiştir. Kimi bursiyerimizin ihtiyaçları 10 seans yapılmasını gerektirirken kimi ile 4 seansta proje hedeflerine ulaşılmıştır.