YÖNETİM

SIE (SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF EUROPE-AVRUPA SOROPTİMİST FEDERASYONU)

SIE (Soroptimist International of Europe-Avrupa Soroptimist Federasyonu), SI (Soroptimist International- Uluslararası Soroptimist)’ı oluşturan dört Federasyondan biri ve en çok üyeye sahip olanıdır.

Diğer federasyonlar SIA (Soroptimist International of Americas-Amerika Soroptimist Federasyonu), SIGBI (Soroptimist International of Great Britain & Ireland-Büyük Britanya ve İrlanda Soroptimist Federasyonu), SISWP (Soroptimist International of South West Pacific-Güney Batı Pasifik Soroptimist Federasyonu)’dir.

SIE (Soroptimist International of Europe-Avrupa Soroptimist Federasyonu), 62 ülkede, 34.000 üye ile kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi için Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Karayipler’de hizmet vermektedir. Birleşmiş Milletler ECOSOC (Ekonomik ve Sosyal Konsey)’ta özel danışmanlık statüsü, Avrupa Konseyi’nde ise katılımcı statüsü bulunmaktadır.

Detay bilgi için;
http://www.soroptimisteurope.org/