DUYURULAR

Etiler Soroptimist Kulübü Educate to Lead Yılın Özel Ödülü'nü Aldı
Kasım 2017Avrupa Soroptimist Federasyonu her yıl düzenlediği Guvernörler Toplantısı’nda, belirlediği faaliyet alanlarında proje üreten tüm Soroptimist kulüplerini değerlendirmeye alarak En İyi Uygulama Ödülleri’ni belirler. Soroptimistlerin çalışma alanları olan Eğitim, Ekonomik Güçlendirme, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Sağlık ve Gıda Güvenliği ve Çevre başlıklarında 5 ödül dağıtılır.

Bu ödüllerin yanı sıra, tüm projeler arasında “Yılın Projesi” seçilir ve Soroptimistlerin uzun dönem çalışma teması olarak belirlediği Liderlik İçin Eğitim olarak Türkçeleştirebileceğimiz Educate to Lead başlığında Yılın Özel Ödülü verilir.

2017 yılı Temmuz ayında Floransa’da gerçekleştirilen Soroptimist Guvernörler Toplantısı’nda 2016-2017 dönemi için başvuran 76 proje arasında, ülkemizden Etiler Soroptimist Kulübü’nün KİMİM: Kadınlar İçin Meslek ve İş Merkezi projesi, ana Soroptimist teması Liderlik İçin Eğitim çerçevesinde Yılın Özel Ödülü’ne layık görüldü.

2015’in Eylül ayında faaliyete geçen projede, daha önce çalışma hayatına katılmamış kadınlara özellikle turizm sektöründe iş edinmeye yönelik mesleki becerilerin kazandırılması amaçlanmıştı. Yüzlerce aileye ulaşıp projeyi tanıtarak 80,000 EUR bütçeyle işe koyulan Etiler Soroptimist Kulübü üyeleri, 3 dönem boyunca 90 ile 120 saat arasında 53 kursiyerin mesleki eğitim almasını sağladı ve doğrudan 25 işe yerleştirme gerçekleştirdi.

Etiler Soroptimist Kulübü üyeleri olarak Türk Soroptimistlerini Avrupa Federasyonu’nda başarıyla temsil edebilmenin gururunu tüm kız kardeşlerimizle paylaşıyoruz.


DUYURULAR